Неуролошка секција основана је јуна 1983. год. након одвајања Неурологије и Психијатрије. Иницијатор и оснивач секције и њено одвајање од Неуропсихијатријске секције био је проф. др Милисав Николић, који је и њен први председник. После њега председници су били проф. др Звонимир Левић, проф. др Смодлак и поново професор Николић. У то време било је мало неуролошки оријентисаних колега, те су састанци секције одржавани једном месечно, у поподневним сатима, у просторијама Неуролошке клинике у Београду, са малим бројем колега из унутрашњости.


Проф. др Вера Лукић постаје председник Секције 1988 год., а бива реизабрана 1990, 1994 и 1998. Секретари Неуролошке секције били су др Војислав Ђорђевић са Неуролошког одељења болнице у Ћуприји, др Надежда Штернић, др Загорка Јовановић, др Драган Павловић, др Јелена Друловић и др Видосава Стојановић са Неуролошке клинике у Београду, др Срђан Љубисављевић са Неуролошке клинике у Нишу.


Од почетка свог постојања циљ Секције био је да се укључи што већи број лекара из унутрашњости, у то време, неуропасихијатара који су се самоиницијативно, а и по потреби службе, опредељивали за Неурологију. У том смислу, било је потребно повећати број састанака секције и одржавати их у различитим местима Србије са темама од општег интереса за стручни рад и са презентовањем новина из области Неурологије и неуронаука. То је период „изласка" секције из Београда, па је први састанак одржан у Ћуприји у организацији др Војислава Ђорђевића и др Душана Барнића из Пожаревца, а касније су уследили Клиника за неурологију у Нишу и Новом Саду.


Да би секција успешно функционисала широм Србије, тадашњи председник проф. др Вера Лукић учинила је велики напор у благовременом информисању и формирању адресара неуролога и неуропсихијатара који је стално био допуњаван до краја 2002. год.
Све до 1994. год. постојала је Неуролошка секција Друштва лекара Војводине (ДЛВ) која је независно функционисала у оквиру СЛД, а у тој години , на састанку у Сомбору, интегрисана је у Неуролошку секцију СЛД.


Захваљујући великом напору и ангажману проф. др Вере Лукић, у периоду од 1988. до 2002. год. када је неуролошком секцијом председавала, одржан је највећи број састанака (73 састанака, у просеку, по 5 годишње) у различитим местима Србије, са највећим бројем предавача из већих центара, мањим бројем из унутрашњости, али и из иностранства. Један број састанака одржан је у сарадњи са Удружењем неуролога Македоније и Удржењем за клиничку неурофизиологију Србије и Црне Горе. Традиционално су се сваке друге године одржавали састанци на Неуролошкој клиници Клиничког центра Србије и Војномедицинској академији, и још 4 састанка ван територије Београда, а последњих година пракса је да се последњи годишњи састанак одржава у Београду (наизменично на Клиници за неурологију КЦ Србије и Војномедицинској акдемији) и још три састанка у другим центрима Србије.
Како је Председништво секције донело одлуку да се сви велики центри у Србији укључе у руковођењу секције, то је проф. др Гордана Тончев (Клиника за неурологију КЦ Крагујевац) руководила Секцијом у периоду од 2003. До 2005, а проф. Др Јелена Михаљев ( Клиника за неурологију КЦ Нови Сад) председавала је секцијом у периоду од 2005. до 2007. год. када проф. др Ранко Раичевић (Неуролошке клинике Војномедицинске академије у Београду) долази на чело Неуролошке секције СЛД и њоме председава у периоду од 2007. до 2011. год. када је за Председника секције изабрана проф. др Стојанка Ђурић са Клинике за неурологију Клиничког центра у Нишу.


Од 2012. год. Неуролошка секција има свој подсајт у оквиру wеб преyентације СЛД, са циљем што бољег информисања чланства о предстојећим састанцима, програмима и свим актуелностима везаним за рад секције. Садашње Председништво секције чини велике напоре да сваки састанак акредитује као континуирану медицинску едукацију са темама из различитих области неурологије и предавачима из већих и мањих центара, а у складу са традицијом коју је започела проф. др Вера Лукић.

Председништво 2011 - 2014

Извештај о раду Неуролошке секције СЛД
за мандантни период од 01.11.2011. фо 30.09.2014.