Извештај о раду Неуролошке секције СЛД
за мандантни период 01.11.2011 - 30.09.2014.


Поштоване колегинице и колеге,

Поносно вам подносимо на увид извештај о стручном раду Неуролошке секција СЛД, за мандатни период 2011 - 2014 година.

Наставаљајући тренд континуираних едукација које је Секција започела још од самог оснивања, за протекли период Неуролошка секција је организовала 7 акредитованих стручних састанака, са 30 сати стручних предавања, у техничкој организацији колегијума Клиника и Одељења неурологије из матичних, клиничких и здравствених центара и то широм Србије. Тако је организован скуп у Лесковцу, Нишкој Бањи, Врњачкој Бањи, Београду, Сремској Митровици, Аранђеловцу и Ћуприји. На овим скуповима предавања о базичним истраживањима у неурологији, иновацијама у области дијагностичких и терапијских алгоритама у савременој неуролошкој пракси, одржало је преко 30 еминентних стручњака из области неурологије, наставника универзитета и лекара специјалиста неурологије и сродних медицинских грана. Ове стручне састанке посетило је више од 700 полазника.

Подржавајући колегијалну атмосферу која се настављала дружењем и након стручног рада, у организацији локалних водича присутним колегама презентоване су историјско културолошке особености организације здравствене и неуролошке службе подручја на чијој се територији састанак одржавао.

У протеклом периоду Неуролошка секција СЛД прославила је свој 30. рођендан. Поводом тог Јубилеија организована је свечана академија на којој је говорила један од оснивача и утемељивача стандарда рада Секције, проф. др Вера Лукић.

Велики број окупљених колега, колегијална и стручна атмосфера, конструктивне дискусије након састанака и велики број остварених стручних контаката и сарадње у размени личног, научног и професионалног искуства, дају за право великом задовољству које Председништво Секције осећа подносећи вам овај извештај.

Неуролошка секција СЛД данас, попут већине осталих Секција СЛД, има свој подсајт у оквиру сајта СЛД, на коме су благовремено презентоване најаве планираних дешавања и извештаји са одржаних састанака. Исти је до овог момента имао преко 3500 посета што је 5 пута више у односу на актуелни број неуролога у Србији. На ту чиљеницу, Председништо Секције, посебно је поносно.

Ипак, Председништво је свесно да је активностима у протеклом мандатном периоду начињен тек мали корак даље на путу континуираног унапређења стручно научног амбијента у неуролошкој јавности Србије, што јесте један од основних задатака Неуролошке секције СЛД.

Сигурни да ће такав тренд бити и даље настављен, у име Председништва Неуролошке секције СЛД, Извештај сачинили и поднели Председник и Секретар Секције,

проф. др Стојанка Ђурић и асист. др Срђан Љубисављевић

У Нишу, 30.09.2014.