II стручни састанак Неуролошке Секције СЛД-а за 2013. годину
  • Место: хотел ''Извор'' у Аранђеловцу
  • Време: 06/09/2013, у 12 сати
I стручни састанак Неуролошке секције СЛД за 2013. годину
  • Место: Сремска Митровица
  • Време: 22/03/2013, у 12 сати

страна 1 od 1