Неуролошка секција
 • Место: Подружница Чачак
 • Време: 03/04/2017, са почетком у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 1
Неуролошка секција
 • Место: Подружница Лесковац
 • Време: 29/03/2017, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 1
Неуролошка секција
 • Место: Подружница Врање
 • Време: 28/03/2017, са почетком у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 1
Неуролошка секција
 • Место: Подружница Зајечар
 • Време: 24/03/2017, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 1
Неуролошка секција
 • Место: Подружница Краљево
 • Време: 23/03/2017, са почетком у 13:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 1