Неуролошка секција Српског лекарског друштва је једна од најстаријих секција у оквиру Српског лекарског друштва. Неуролошка секција Српског лекарског друштва окупља лекаре специјалисте неурологије и неуропсихијатрије, лекаре на специјализацији, као и лекаре других специјалности који се баве појединим областима неурологије. Рад Неуролошке секције се одвија континуирано, кроз следеће активности: - редовно одржавање стручних скупова у току године, са учешћем домаћих и иностраних предавача, - успостављање сарадње између неуролога клиничких, клиничко-болничких, здравствених и других установа у Србији, - стручно и научно напредовање и усавршавање чланова Неуролошке секције, - праћење новина из различитих области неурологије у земљи и иностранству, - учествовање на домаћим, европским и светским неуролошким конгресима,